Web Results

bayaningfilipino.blogspot.com/2017/07/talambuhay-ni-marcelo-h-del-pilar.html

Talambuhay ni Marcelo H. Del Pilar. Si Marcelo H. Del Pilar (1850-1896) ay isang propagandista at satiristang rebolusyonaryong Pilipino. Sinikap niyang itaguyod ang makabayang sentimyento ng mga ilustradong Pilipino, o burgesya, laban sa imperyalismong Espanyol.

tl.wikipedia.org/wiki/Marcelo_H._del_Pilar

Talambuhay Kabataan at pamilya Pamilya. Mayaman ang mga magulang ni Marcelo. Marami silang palaisdaan at sakahan. Si Julian Hilario del Pilar, ang kanyang ama, ay tatlong beses na naging gobernadorcillo. Naglingkod din si Julian bilang oficial de mesa ng alkalde mayor.Ang ina ni Marcelo ay si Blasa Gatmaitan.

biograpiya.blogspot.com/2009/10/marcelo-h-del-pilar.html

Si Marcelo Hilario del Pilar y Gatmaitan (Agosto 30, 1850 - Hulyo 4, 1896), kilala rin bilang ang "Dakilang Propagandista", ay isang ilustrado noong panahon ng Espanyol. Ang kanyang pangalan sa dyaryo ay Plaridel. Binili niya kay Graciano Lopez Jaena ang La Solidaridad at naging patnugot nito mula noong 1889 hanggang 1895.

www.tagaloglang.com/marcelo-h-del-pilar-plaridel

Talambuhay ni Marcelo H. Del Pilar (Plaridel) Isang̃ dakilang̃ bayani na sa pagtatang̃gól ng̃ katuwiran ng̃ bayan ay linisan ang̃ tanáng̃ kariwasaan at kaginhawahan sa sariling̃ lupà at tumiwaláng̃ sa mg̃a kapilas ng̃ buhay upáng̃ mahikap sa silong̃ ng̃ ibang̃ Lang̃it ang̃ ikatitimawà ng̃ ating̃ Ináng̃ Pilipinas.

en.wikipedia.org/wiki/Marcelo_H._del_Pilar

Marcelo H. del Pilar (born Marcelo Hilario del Pilar y Gatmaitán; August 30, 1850 – July 4, 1896), better known by his pen name Plaridel, was a Filipino writer, lawyer, journalist, and freemason. Del Pilar, along with José Rizal and Graciano López Jaena, became known as the leaders of the Reform Movement in Spain.

en.wikipedia.org/wiki/Gregorio_del_Pilar

He was part of the del Pilar family (more properly Hilario del Pilar; Hilario was the original surname before the Claveria naming reforms and was contracted to "H.") of the principalia, whose members included his uncles, lawyer-turned-propagandist Marcelo H. del Pilar, editor-in-chief of Diariong Tagalog and La Solidaridad, as well as the ...

www.wattpad.com/497353926-talambuhay-ng-mga-bayani-at-natatanging-pilipino

Read MARCELO H. DEL PILAR from the story TALAMBUHAY NG MGA BAYANI AT NATATANGING PILIPINO by Fluttershy563 (Fluttershy) with 465 reads. espanyol, kastila, andr...

bayaningfilipino.blogspot.com/2017/07/talambuhay-ni-gregorio-del-pilar.html

Si Gregorio del Pilar ay ipinanganak noong Nobyembre 14, 1875 kina Fernando H. del Pilar at Felipa Sempio ng Bulacan, Bulacan at ikalima sa anim na magkakapatid. Siya ang pamangkin ng propagandista na si Marcelo H. del Pilar at Toribio H. del Pilar, na pinatapon sa Guam dahil sa kanyang paglahok sa pag-aalsa sa Cavite noong 1872.

tl.wikipedia.org/wiki/Gregorio_del_Pilar

Si del Pilar ay unang nag-aral kay Maestro de la san jose at pagkatapos ay nagpatuloy sa paaralan ng mananagalong na si Pedro Serrano Laktaw. Nag-aral siya sa Ateneo Municipal de Manila noong 1880 at tumira sa bahay ng kanyang tiyo na si Deodato Arellano kung saan sinasabing itinatag ang Katipunan. Sa murang isipan ni del Pilar natimo ang ...

www.esquiremag.ph/long-reads/features/spaniards-most-feared-filipino-a2017...

Del Pilar died a without a single peso to his name. Even more gut-wrenching was the fact that he died depressed thinking he had failed his country. Somehow, history has footnoted the extensive narrative of Marcelo H. Del Pilar as the most vigorous propagandist in acute favor of Bonifacio, Rizal, and other notable heroes. The point is not to ...