Definitions

Roşiile_River

Roşiile River

The Roşiile River is a headwater of the Jieţ River in Romania.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971
  • Trasee turistice - judeţul Hunedoara [http://www.e-calauza.ro/index.php?afiseaza=trasee-turistice-hunedoara]

Maps

  • Harta judeţului Hunedoara
  • Harta munţilor Parâng

Search another word or see Roşiile_Riveron Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature