Definitions

sheng tsu kang hsi

List of Taiwanese films

This is a list of films produced in Taiwan or the Republic of China: For an A-Z see Taiwanese films

1920s

Title Director Cast Genre Notes
1920
1921
1922
The Eyes of Buddha
1923
1924
1925
Whose Fault It Is
1926
1927
1928
1929

1930s

Title Director Cast Genre Notes
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

1940s

Title Director Cast Genre Notes
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949

1950s

Title Director Cast Genre Notes
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

1960s

Title Director Cast Genre Notes
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
Wo nu ruo lan
1967
1968
1969
A Touch of Zen King Hu Hsu Feng, Shih Jun Wuxia Cannes Film Festival

1970s

Title Director Cast Genre Notes
1970
1971
1972
Blood Of The Leopard Kim Lung Kung fu action With Hong Kong
1973
1974
1975
Master of the Flying Guillotine Jimmy Wang Yu Jimmy Wang Yu martial arts
1976
1977
1978
[
1979

1980s

Title Director Cast Genre Notes
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
Dust in the Wind Hou Hsiao-Hsien
1987
1988
1989
A City of Sadness Hou Hsiao-Hsien Tony Leung Chiu Wai Venice Film Festival

1990s

Title Director Cast Genre Notes
1990
A Home Too Far Yin-Ping Chu Andy Lau war
1991
A Brighter Summer Day Edward Yang Tokyo International Film Festival
1992
Rebels of the Neon God Tsai Ming-liang Lee Kang-sheng, Chen Chao-jung
1993
1994
Eat Drink Man Woman Ang Lee Sihung Lung, Yu-wen Wang
Vive L'Amour Tsai Ming-liang Lee Kang-sheng, Chen Chao-jung Venice Film Festival
1995
Good Men, Good Women Hou Hsiao-Hsien Annie Shizuka Inoh, Lim Giong
Siao Yu Sylvia Chang Rene Liu, Marj Dusay Asia-Pacific Film Festival
1996
Goodbye South, Goodbye Hou Hsiao-Hsien Hsi Hsiang, Hsu Kuei-Ying Cahiers du Cinema
Mahjong Edward Yang Chang Kuo-shu, Chang Chen action/comedy
1997
Wolves Cry Under the Moon Ho Ping Annie Shizuka Inoh, Shih Chang
1998
Flowers of Shanghai Hou Hsiao-Hsien Fang Shuan, Hada Michiko
The Hole Tsai Ming-liang Lee Kang-sheng, Yang Kuei-Mei musical
1999

2000s

Title Director Cast Genre Notes
2000
Legend of the Sacred Stone Chris Huang
Yi Yi: A One and a Two Edward Yang Nien-Jen Wu, Elaine Jin
2001
What Time Is It There? Tsai Ming-liang Lee Kang-sheng, Chen Shiang-chyi
2002
Double Vision Chen Kuo-Fu Tony Leung Ka-Fai, Rene Liu
Blue Gate Crossing Yee Chin-yen Chen Bolin
2003
Goodbye, Dragon Inn Tsai Ming-liang Lee Kang-sheng, Chen Shiang-chyi
2004
Formula 17 Chen Yin-jung Tony Yang, Duncan Lai Romantic comedy
Love of May Hsu Hsiao-ming Wilson Chen, Liu Yifei
2005
Dragon Eye Congee Chang Kuo-fu Fann Wong, Shaun Tam
One Stone Two Birds Yin-Ping Chu Ruby Lin, Eric Tsang
Three Times Hou Hsiao-Hsien Shu Qi, Chang Chen romance
The Wayward Cloud Tsai Ming-liang Lee Kang-sheng, Chen Shiang-chyi comedy-drama
The Strait Story Yu-shan Huang Freddy Lim, Yuki Shu, Jun-Ning, How-Jie Ho, Hong-Shiang Lin, Tsai-Yi Huang, 羅浥薇 Drama
2006
Eternal Summer Leste Chen Chang Hsiao-chuan, Bryant Chang
My Football Summer Yang Li-chou, Chang Rong-ji documentary
2007
The Most Distant Course (film) Lin Jing-Jie Mo Tz-yi, Jia Siao-guo Drama
Spider Lilies Zero Chou Rainie Yang, Isabella Leong Drama
Secret Jay Chou Jay Chou, Kwai Lun-mei, Anthony Wong romance
Summer's Tail Cheng Wen-Tang Bryant Chang, Dean Fujioka, Enno, Hannah Lin Han
Island Etude En Chen Wu Nien-jen
Lust, Caution Ang Lee Tony Leung Chiu-Wai, Tang Wei, Wang Lee-Hom, Joan Chen
2008
Kung Fu Dunk Yin-Ping Chu Jay Chou Drama/Comedy
Cape No. 7 Te-sheng Wei Van Fan, Tanaka Chie, Kousuke Atari Drama/Comedy

External links

Search another word or see sheng tsu kang hsion Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature