Definitions

re dust

Aaro Hellaakoski

Aaro Hellaakoski (June 22, 1893November 23, 1952) was a Finnish poet whose work includes some of the earliest examples of modernism in Finnish literature.

Examples of poetry

1943

Jos on sinua

niin kuin minua

kiskottu kahtaalle, uuvuksiin,

tietänet senkin:

uupuenkin

alati uudestisynnyttiin

(from 'Pientä kokoa' in the collection Uusi runo, 1943)

1946

A race of sucklers, with gnashing jaws,

you finished the tale of the dinosaurus,

but you'll never rise above the earth

as we: you're dust and soil and dearth,

an organised pack with famished maws. -

Maybe you'll rise from your mud one day.

How much, it's up to you say."

(from 'The Last Dinosaur' in Huojuvat keulat, 1946)

Bibliography

Poetry

Short Novels

  • Suljettujen ovien takana, 1923, ekspressionistinen romaani
  • Iloinen yllätys, 1927, novellikokoelma
  • Kuuntelua, 1950, esseitä

Other

  • Puulaan järviryhmän kehityshistoria, 1928
  • Suursaimaa, (maantieteellis-geologinen tutkimus)
  • T. K. Sallinen, 1921
  • Aleksis Kiven palkinto 1946
  • Niinkuin minä näin. 1959.(T.K. Sallisesta, Wäinö Aaltosesta ja kuvataiteesta)

References

  • http://www.kirjasto.sci.fi/aarohell.htm

External links

Search another word or see re duston Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature