Levity

Levity

[lev-i-tee]
Levity may refer to

levity

Levity to alternatywno-freestyle’owe trio jazzowe, założone w 2005 roku przez pianistę Jacka Kitę, perkusistę Jerzego Rogiewicza (wówczas jeszcze studentów kompozycji na Akademii Muzycznej w Krakowie) i kontrabasistę Piotra Domagalskiego. Wykonują przede wszystkim własne kompozycje, łącząc nowoczesny jazz z wpływami rocka, popu a także muzyki elektronicznej i współczesnej.

homepage: www.levity.pl

Sources

http://www.lastfm.pl/music/levity/+wiki

Search another word or see levityon Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature