Definitions

j de beauharnais

Roger M.J. De Neef

Roger M.J. De Neef (Wemmel, 24 June 1941) is a Flemish writer and poet.

Bibliography

 • Winterrunen (1967)
 • Lichaam mijn landing (1970)
 • De grote wolk (1972)
 • Gestorven getal (1977)
 • Gedichten van licht en overspel (1982)
 • De vertelkunst van de bloemen (1985)
 • De halsband van de duif (1993)
 • Blues for a reason (1995)
 • Empty bed blues (1996)
 • De kou van liefde (1999)

Awards

See also

Source

 • Roger M.J. De Neef
 • G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Search another word or see j de beauharnaison Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
 • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature