Definitions

cried a river

Zănoguţa River (Latoriţa)

The Zănoguţa River is a tributary of the Latoriţa River in Romania.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971

Maps

  • Harta Munţii Lotrului
  • Harta Munţii Latoriţei

Search another word or see cried a riveron Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2014 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature