Zoldiana River

Zoldiana River

The Zoldiana River is a tributary of the Gladna River in Romania.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971
  • Trasee turistice - judeţul Timiş

Maps

  • Harta judeţului Timiş
  • Harta munţii Poiana Rusca

Search another word or see Zoldiana Riveron Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature