Upadek trójmiejskiej cywilizacji

Upadek trójmiejskiej cywilizacji

Upadek trójmiejskiej cywilizacji is an album released by Polish punk rock band Bilety do Kontroli.

Track listing

Titles in brackets are translated from Polish.

 1. Bilety Do Kontroli (Tickets' Please!)
 2. Miejskie Legendy (Urban Legends)
 3. Bootboy
 4. Piątek 13 (Friday, 13th)
 5. Storyteller
 6. 77 RPM
 7. Woodstock Punk Weekend Skin
 8. Bez Szans (No Chances)
 9. Najpierw Przyjemność (Pleasure First)
 10. Working Class Anti-Hero
 11. Piekło Mężczyzn (Men'sHell)
 12. Poniedziałek (Monday)
 13. After 15 Years
 14. Bomby Zamiast Jedzenia (Bombs Not Food)
 15. I Don't Wanna Dance

Personnel

External links

Search another word or see Upadek trójmiejskiej cywilizacjion Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
 • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature