Definitions

Titimiul de Sus River

Titimiul de Sus River

The Titimiul de Sus River is a tributary of the Bistriţa River in Romania.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971

Maps

  • Harta Munţii Bârgău
  • Harta Munţii Căliman

Search another word or see Titimiul de Sus Riveron Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature