Tinereţe fără tinereţe

Fărău River

The Fărău River is a tributary of the Mureş River in Romania.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971
  • Trasee turistice - judeţul Alba

Maps

  • Harta Judeţul Alba

Search another word or see Tinereţe fără tinereţeon Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature