Definitions

Telec River (Bicaz)

Telec River (Bicaz)

The Telec River is a tributary of the Jidanul River in Romania.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971

Maps

  • Harta Munţii Hăşmaş
  • Harta Munţii Ceahlău

Search another word or see Telec River (Bicaz)on Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature