Sineva River

Sineva River

The Sineva River is a tributary of the Macioviţa River in Romania

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971

Maps

  • Harta Munţii Poiana Rusca
  • Harta Judeţului Caraş-Severin

Search another word or see Sineva Riveron Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature