Prajiul River

Prajiul River

The Prajiul River is a tributary of the Roşia River in Romania.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971

Hărţi

  • Harta Munţii Bârgău
  • Harta Munţii Călimani
  • Harta Judeţul Suceava ]

Search another word or see Prajiul Riveron Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature