Definitions

Politicians in Poland

List of politicians in Poland

THIS ARTICLE IS OUT OF DATE

This is the list of the most popular politicians in Poland ranked by the level of the trust and distrust among the voters. According to the latest polls by CBOS conducted on 2-5 April 2004 (and March 2004 in parentheses).

Top 20 most trusted politicians in Poland

Rank Politician Political party Trust
April 2004
Trust
March 2004
1 Aleksander Kwaśniewski Former President of Poland 67% 68%
2 Lech Kaczyński President of Poland (Prawo i Sprawiedliwość) 45% 44%
3 Marek Borowski Socjaldemokracja Polska 44% 43%
4 Józef Oleksy Sojusz Lewicy Demokratycznej 44% 44%
5 Jan Rokita Platforma Obywatelska 44% 50%
6 Donald Tusk Prime Minister of Poland Platforma Obywatelska 42% 44%
7 Jarosław Kaczyński Former Prime Minister of Poland (Prawo i Sprawiedliwość) 42% 43%
8 Andrzej Lepper Samoobrona 41% 53%
9 Włodzimierz Cimoszewicz Sojusz Lewicy Demokratycznej 40% 40%
10 Danuta Hübner European Commissioner for Regional Policy 35% 36%
11 Tomasz Nałęcz Socjaldemokracja Polska 31% 35%
12 Janusz Wojciechowski Polskie Stronnictwo Ludowe 29% 28%
13 Marek Belka (Sojusz Lewicy Demokratycznej) 28% -
14 Leszek Balcerowicz Unia Wolności 26% 26%
15 Krzysztof Janik Sojusz Lewicy Demokratycznej 23% 26%
16 Jerzy Szmajdziński Sojusz Lewicy Demokratycznej 22% 20%
17 Jerzy Hausner Sojusz Lewicy Demokratycznej 21% 22%
18 Roman Giertych Liga Polskich Rodzin 21% 25%
19 Marek Pol Unia Pracy 13% 14%
20 Leszek Miller Sojusz Lewicy Demokratycznej 13% 18%
Chantelle

Top 20 most distrusted politicians in Poland

Rank Politician Political party Trust
April 2004
Trust
March 2004
1. Leszek Miller Sojusz Lewicy Demokratycznej 74% 66%
2. Jerzy Hausner Sojusz Lewicy Demokratycznej 53% 53%
3. Marek Pol Unia Pracy 50% 50%
4. Leszek Balcerowicz Unia Wolności 48% 52%
5. Andrzej Lepper Samoobrona 44% 33%
6. Krzysztof Janik Sojusz Lewicy Demokratycznej 36% 34%
7. Marek Belka (Sojusz Lewicy Demokratycznej) 33% -
8. Roman Giertych Liga Polskich Rodzin 30% 27%
9. Włodzimierz Cimoszewicz Sojusz Lewicy Demokratycznej 30% 31%
10. Jan Rokita Platforma Obywatelska 28% 24%
11. Józef Oleksy Sojusz Lewicy Demokratycznej 28% 30%
12. Jarosław Kaczyński Prawo i Sprawiedliwość 24% 24%
13. Lech Kaczyński Prawo i Sprawiedliwość 24% 24%
14. Danuta Hübner European Commissioner for Regional Policy 23% 22%
15. Tomasz Nałęcz Socjaldemokracja Polska 21% 17%
16. Marek Borowski Socjaldemokracja Polska 21% 18%
17. Jerzy Szmajdziński Sojusz Lewicy Demokratycznej 21% 20%
18. Aleksander Kwaśniewski President of Poland 17% 19%
19. Donald Tusk Platforma Obywatelska 17% 19%
20. Janusz Wojciechowski Polskie Stronnictwo Ludowe 9% 7%

See also

Search another word or see Politicians in Polandon Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature