Oituz River

Oituz River

The Oituz River is a tributary of the Trotuş River in Romania.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971
  • Ovidiu Gabor - Economic Mechanism in Water Management ]
  • Trasee turistice - judeţul Bacău
  • Trasee turistice - judeţul Covasna

Maps

  • Harta judeţului Covasna
  • Ovidiu Gabor - Economic Mechanism in Water Management ]

Search another word or see Oituz Riveron Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature