Nirajul Mic River (Miercurea Nirajului)

Nirajul Mic River (Miercurea Nirajului)

The Nirajul Mic River is a tributary of the Niraj River in Romania joining the Niraj River near the city of Miercurea Nirajului.

It should not be confused with the Nirajul Mic River, having the same name, a headwater of the Niraj River, which it joins in the village of Câmpu Cetăţii.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971
  • Trasee turistice judeţul Mureş

Maps

  • Harta judeţului Mureş
  • Harta zonei Miercurea Nirajului

Search another word or see Nirajul Mic River (Miercurea Nirajului)on Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature