Mociu River

Mociu River

The Mociu River or Legii River or Valea Legii River is a tributary of the Fizeş River in Romania. Lake Legii is located on this river.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971
  • Trasee turistice - judeţul Cluj

Maps

  • Harta judeţului Cluj

Search another word or see Mociu Riveron Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature