Lietuvininks we are born

Lietuvininks we are born

Lietuvininks we are born is a poem written by German linguist Georg Sauerwein in 1879. It became a song after 1908 when composer Stasys Šimkus wrote a music for this poem. It also is know as Anthem of Lithuania minor. This poem was first released in 1879 Prussian Lithuanian newspaper "Lietuwißka Ceitunga" both in Lithuanian and German languages. It's shortened version "Lietuviais esame mes gimę" ("Lithuanians we are born") which uses only 1st and 4th column of the poem (as it's more fitting to whole Lithuania) was proposed to be national anthem of Lithuania during Lithuania's independence struggle. Though it never became national anthem of Lithuania it became popular national hymn, which could be often heard during Singing Revolution years. It's still very popular up to this day, Lithuanian national radio plays part of it at 23:00, when it plays National anthem of Lithuania at midnight.

Lietuvninkai mes esam gimę lyrics in Lithuanian

Lietuvninkai mes esam gimę,
Lietuvninkai mes turim būt.
Tą garbę gavome užgimę,
Tą ir neturim leist pražūt.

Kad ir kelintas apsiėmė
Nieku paversti mus visus,
Lietuvninkų vaisinga žemė
Tik vis gimdys lietuvninkus.

Kad debesiai ir susitraukia
Ir vėtros grumzdž mus išardyt,
Kad ir kelintas pykdams šaukia
Ir kalbą mūs nor išvaryt:

Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio,
Lietuvninks nieko tikt n'atbos,
Kaip eglė ten prie Šešupėlio,
Ir vėtroj, ir žiemoj žaliuos.

Drūtai laikyk, drūtai stovėkie,
Lietuviškoji giminė!
Drąsiai lietuviškai kalbėkie,
Tegul supyksta nežinė!

Tegul supyksta, kas nežino,
Kalba senoji kaip miela,
Kuria mus, tėve mūs" mokino
Tėtužis miels ir motina.

Vis ciesorių viernai mylėsim,
Mylėsim ciesorystę vis,
Tikt, kas širdyj yr, iškalbėsim
Lietuviškomis lūpomis.

Lietuvninkai mes esam gimę,
Lietuvninkai mes norim būt;
Tą garbę gavome užgimę,
Tą ir nenorim leist pražūt.

Lietuviais esame mes gimę lyrics in Lithuanian (shortened form)

Lietuviais esame mes gimę,
Lietuviais norime ir būt!
Tą garbę gavome užgimę,
Jai ir neturim leist pražūt!

Kaip ąžuol's drūt's prie Nemunėlio
Lietuvis nieko neatbos!
Kaip eglė ten prie Šešupėlės
Ir vėtroj, ir žiemą žaliuos!

Lietuviais esame mes gimę,
Lietuviais norime ir būt!
Tą garbę gavome užgimę,
Jai ir neturim leist pražūt!

Notes

Search another word or see Lietuvininks we are bornon Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature