Homojdia River

Homojdia River

The Homojdia River is a tributary of the Bega River in Romania.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Râurile României - Bucureşti 1972]
  • Trasee turistice - judeţul Timiş

Maps

  • Harta munţii Poiana Rusca
  • Harta judeţul Timiş

Search another word or see Homojdia Riveron Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature