Gropata Scurta River

Scurta River

The Scurta River is a tributary of the Şercaia River in Romania.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971
  • ICPA - Comune vulnerabile - Judeţul Braşov

Maps

  • Harta judeţul Braşov * Harta munţii Perşani

Search another word or see Gropata Scurta Riveron Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature