Furfuescu River

Furfuescu River

The Furfuescu River is a tributary of the Valea Rea River in Romania.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971

Hărţi

  • Harta Judeţul Argeş
  • Munţii Făgăraş
  • Alpinet - Munţii Făgăraş

Search another word or see Furfuescu Riveron Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature