Divaia River

Divaia River

The Divaia River is a tributary of the Arieşul Mic River in Romania.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971

Maps

  • Harta judeţul Alba
  • Harta munţii Apuseni
  • Harta munţii Bihor-Vlădeasa

Search another word or see Divaia Riveron Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature