Cornet River (Ezăreni)

Cornet River (Ezăreni)

The Cornet River is a tributary of the Ezăreni River in Romania.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971
  • ICPA - Comune vulnerabile - Judeţul Iaşi
  • Cursuri de apă codificate de pe teritoriul judeţului Iaşi

Search another word or see Cornet River (Ezăreni)on Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature