Burdijeni River

Burdijeni River

The Burdijeni River is a tributary of the Corbeasca River in Romania.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti, 1971

Maps

  • Harta interactivă judeţul Arad
  • Harta Munţii Zarand

Search another word or see Burdijeni Riveron Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature