Bistra Marului River

Bistra Boului River

The Bistra Boului River is a tributary of the Bistra River in Romania.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971

Maps

  • Harta Munţii Ţarcu/Muntele Mic
  • Harta Judeţului Caraş-Severin

Search another word or see Bistra Marului Riveron Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature