Alibeg River (Bârzava)

Alibeg River (Bârzava)

The Alibeg River is a tributary of the Bârzava River in Romania.

References

  • Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
  • Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971

Maps

  • Harta Judeţului Caraş-Severin
  • Harta Munţii Semenic
  • Harta Munţii Aninei

Search another word or see Alibeg River (Bârzava)on Dictionary | Thesaurus |Spanish
Copyright © 2015 Dictionary.com, LLC. All rights reserved.
  • Please Login or Sign Up to use the Recent Searches feature